Menu

Lịch âm dương


Tra theo từ điển:


Nhạc hot tháng 8

Top 10 Download

Intrenet download

Điều tra ý kiến

Bạn thích chuyên mục nào nhất?
Ebooks
Thủ thuật
Tư vấn cho bạn
Violet
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Phiếu đánh giá cơ sở kết quả đề tài Dự án KHXHNV cấp tỉnh.

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Minh Thắng (trang riêng)
  Ngày gửi: 03h:11' 28-07-2009
  Dung lượng: 40.0 KB
  Số lượt tải: 4
  Số lượt thích: 0 người
  CƠ QUAN CHỦ TRÌ ĐỀ TÀI/DỰ ÁN: ..............................................................
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  ____________________________________________
  
  HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ CƠ SỞ
  KẾT QUẢ ĐỀ TÀI, DỰ ÁN CẤP TỈNH
  ___________
  Tây Ninh, ngày ....... tháng........ năm 200....
  
  
  ĐÁNH GIÁ
  TÀI/ÁN KHXHNV
  (Kèm theo Quy định xác định, tuyển chọn , quản lý đề tài, dự án KH&CN cấp tỉnh)
  ------------------------------------
  1. Tên đề tài/dự án:
  2. Tên tổ chức chủ trì thực hiện đề tài/dự án:
  3. Tên chủ nhiệm đề tài/dự án:
  4. Họ và tên người đánh giá:
  Học vị: Chức danh khoa học:
  Ngành chuyên môn: Chức danh trong hội đồng:
  5. Nội dung đánh giá (Đạt hay không đạt để đưa vào nghiệm thu cấp tỉnh)
  TT
  Nội dung đánh giá
  Đạt
  Không đạt
  
  1
  Về phương pháp nghiên cứu của đề tài (cách tiếp cận đề tài và việc sử dụng các phương pháp nghiên cứu, điều tra, khảo sát).
  
  
  
  2
  Về giá trị khoa học của kết quả nghiên cứu:
  
  
  
  2.1
  Mức độ đạt mục tiêu và các nhiệm vụ nghiên cứu đã cam kết trong hợp đồng được thể hiện qua báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu, báo cáo tóm tắt và bản kiến nghị của đề tài.
  
  
  
  2.2
  Độ tin cậy, tính cập nhật, phong phú của hệ thống tài liệu đã sử dụng và các số liệu đã điều tra, thu thập.
  
  
  
  2.3
  Cái mới của kết quả nghiên cứu; tính sáng tạo, độc đáo của đề tài.
  
  
  
  3
  Về giá trị thực tiễn của kết quả nghiên cứu:
  
  
  
  3.1
  Cung cấp các luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chính sách; giải quyết những vấn đề của thực tiễn và đóng góp vào việc phát triển khoa học.
  
  
  
  3.2
  Phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu.
  
  
  
  3.3
  Khả năng ứng dụng, sử dụng kết quả nghiên cứu của đề tài vào thực tiễn.
  
  
  
  4
  Về tổ chức thực hiện đề tài (thực hiện tiến độ và huy động, sử dụng lực lượng nghiên cứu).
  
  
  
  Kết luận:
  Đạt yêu cầu đưa vào nghiệm thu cấp tỉnh (
  Không đạt yêu cầu đưa vào nghiệm thu cấp tỉnh (

  THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG
  (ký và ghi rõ họ, tên)
   
  Gửi ý kiến