Menu

Lịch âm dương


Tra theo từ điển:


Nhạc hot tháng 8

Top 10 Download

Intrenet download

Điều tra ý kiến

Bạn thích chuyên mục nào nhất?
Ebooks
Thủ thuật
Tư vấn cho bạn
Violet
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Gốc > Kiến thức website - violet > Mã code cho violet >

  Code tạo hình trái tim bằng tên bạn

  <html><body>
  <script type="text/javascript">
  function createHeart(sourceId, resultId) {
  objSource = window.document.getElementById(sourceId);
  objResult = window.document.getElementById(resultId);

  if(objSource.value.length == 0) {
  alert("Bạn chưa nhập đoạn text cần tạo hình trái tim vào ô trống!");
  return false;
  }

  string = objSource.value;

  heart = "";
  heart += "_________" + partString(string, 8) + "____________" + partString(string, 9) + "\n";
  heart += "______" + partString(string, 12) + "_______" + partString(string, 15) + "\n";
  heart += "____" + partString(string, 17) + "___" + partString(string, 18) + "\n";
  heart += "___" + partString(string, 41) + "\n";
  heart += "__" + partString(string, 44) + "\n";
  heart += "_" + partString(string, 46) + "\n";
  heart += "_" + partString(string, 46) + "\n";
  heart += partString(string, 47) + "\n";
  heart += partString(string, 47) + "\n";
  heart += partString(string, 46) + "\n";
  heart += partString(string, 45) + "\n";
  heart += "_" + partString(string, 43) + "\n";
  heart += "__" + partString(string, 41) + "\n";
  heart += "____" + partString(string, 38) + "\n";
  heart += "______" + partString(string, 34) + "\n";
  heart += "_________" + partString(string, 28) + "\n";
  heart += "____________" + partString(string, 22) + "\n";
  heart += "______________" + partString(string, 18) + "\n";
  heart += "_________________" + partString(string, 13) + "\n";
  heart += "___________________" + partString(string, 9) + "\n";
  heart += "_____________________" + partString(string, 6) + "\n";
  heart += "______________________" + partString(string, 4) + "\n";
  heart += "_______________________" + partString(string, 2) + "\n";

  objResult.value = heart;
  }
  function partString(string, num) {
  if(string.length >= num)
  return string.substring(0, num);

  repeat = Math.ceil(num / string.length);

  newString = "";

  for(i = 0; i < repeat; i++)
  newString += string;

  return newString.substring(0, num);
  }

  </script>
  <p align="center">nhập từ mún tạo thành trái tim vào đây<br /><input id="text" name="text" size="37"></p><p align="center"><input name="Create Heart" accesskey="g" onclick="return createHeart('text', 'result');" value="Tạo trái tim" type="button"></p><p align="center">Copy hình vừa tạo và dán vào blog thôi.</p><p align="center"><textarea cols="45" rows="23" readonly="readonly" wrap="OFF" id="result" onclick="this.focus(); this.select();"></textarea><p align="center">Thích không ^^</p><p align="center"><strong>© <a href="http://www.kidpro.forumup.vn">Forum x3</a></strong></p>
  </body></html>
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguyễn Minh Thắng @ 01:35 15/08/2009
  Số lượt xem: 1333
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến